Startup begeleiding

Het starten van een eigen bedrijf is een belangrijke beslissing! Als je de kans krijgt om iets zelf te doen, te ondernemen, moet je die opportunity aangrijpen. Je moet moed hebben, maar geen overmoed. Ondernemen is risico nemen, maar tegelijkertijd ook het risico minimaliseren. Ik begeleid je graag hierin.

Uitzendbranche

Wil je een eigen uitzendbureau beginnen of loop je tegen dingen aan als uitzender, dan help ik je graag.

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van een “schone” branche. Met mijn werkwijze laat ik ondernemers zien dat een kloppende administratie niet tegen je werkt, maar juist voor je! Hierbij laat ik onder andere zien hoe op een ontspannen wijze alle regels in goede banen geleid kunnen worden en welke kansen er commercieel aan gekoppeld kunnen worden, waardoor er meer plezier in het werk ontstaat.

Zeker in de startfase komt er zoveel op je af dat het prettig is om hierbij ondersteuning te krijgen. Naast het geven van de juiste input aan kennis en expertise fungeer ik tevens als sparringpartner en motivator. Focus je daarom op de onderdelen waar je goed in bent en laat mij coachen in het overige.

Ben je voornemens om een onderneming te starten of uit te breiden in de flexbranche? Als kenner van de flexbranche heb ik alles in huis om je hierin de juiste weg te laten bewandelen. Je kunt vervolgens met een gerust hart jouw onderneming ontplooien.

Vanzelfsprekend zal er in een persoonlijk gesprek geïnventariseerd worden wat de beweegredenen en wensen zijn voor de opstart danwel uitbreiding van de onderneming waarna een plan van aanpak zal worden opgesteld die past bij jouw bedrijf.

Een greep uit de werkzaamheden die behoren tot de opstartfase

Bij begeleiding in de opstartfase kun je denken aan de volgende elementen:

 • Het verzorgen en beoordelen van de sectorindeling Belastingdienst aangaande sectorindeling en premies
 • Het verrichten van een werkingssfeer onderzoek aangaande het toepassen van de juiste loontabellen en cao
 • Aanmelding SFU
 • Begeleiding naar de NEN 4400-1 certificering
 • Begeleiding naar de aansluiting bij een branche organisatie (ABU of NBBU)
 • Begeleiding in keuze software systemen
 • Inrichten van de administraties
 • Inrichten bedrijfsprocedures
 • Opstellen personeelshandboek
 • Begeleiding naar het digitaliseren van de administratie
 • Inrichten ziektebeleid
 • Inventarisatie eigenrisicodragerschap danwel vangnet UWV
 • Opstellen/ aanpassen van contracten conform wet en regelgeving uitzendbranche
 • Inventarisatie van subsidiemogelijkheden aangaande opleidingsfonds STOOF
 • Toepassen juiste pensioenfonds danwel verzorgen van dispensatie
 • Verzorgen van administratieve en commerciële training voor medewerkers
Terug naar Diensten